Enfit

Enfit Spółka z o.o. działa na polskim rynku doradztwa energetycznego i wspomaga swym działaniem te firmy, które chcą w sposób racjonalny i świadomy, zarządzać zużyciem energii elektrycznej w swojej organizacji jak i w życiu codziennym.

Spółka Enfit  jest także oficjalnym partnerem firmy ORGREZ a.s. i upoważniona jest do jej reprezentowania na terenie polski.

Zapraszamy do współpracy.

Oferta

Doradztwo energetyczne świadczone przez ENFIT w zakresie:

 • Doradztwo energetyczne

 • Outsourcing gospodarki energetycznej

 • Technologie efektywne energetycznie

 • Zarządzanie portfelami zakupowymi energii

 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 • Audyty energetyczne

Orgrez

ORGREZ  a.s. dostarcza zaawansowane technologie dla szeregu obszarów energetyki i ciepłownictwa, w szczególności  w procesach przemiany energetycznej paliw oraz produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Od początku 2018 nasza firma reprezentuje przedsiębiorstwo ORGREZ na rynku polskim w szczególności w zakresie:

 • Diagnostyka i optymalizacja obiegów cieplnych
 • Diagnostyka obrotowych i nieobrotowych urządzeń elektrycznych
 • Diagnostyka układów elektroizolacyjnych transformatorów olejowych
 • Regeneracja olejów transformatorowych
 • Zarządzanie i regulacja sieci energetycznych
 • Automatyczne próbo odbiorniki paliw i materiałów sypkich
 • Technologie dla ochrony powietrza
 • Autoryzowane pomiary emisji i systemy śledzenia i oceny emisji
 • Systemy monitorujące emisję i imisję

Więcej informacji na stronie internetowej ORGREZ

noen

Noen a.s. to Czeska firma działająca od począteu 1997 roku. W początkowym okresie działalność firma skupia się głównie na usługach doradczych i

Noen a.s.

inżynierskich. Innymi ważnymi obszarami działania było opracowywanie projektów energetycznych i realizacja badań finansowych dla firm inżynierskich.

Od 2003 główny profil działalności przekierowany został na projektowanie, produkcję i budowę maszyn i urządzeń elektrycznych. Kolejne lata pozwoliły firmie NOEN, a.s. ustabilizować swoją pozycję na międzynarodowym rynku. Zmiany przeszedł Zarządu i Rady Nadzorczej, a także rozszerzona zakres działalności firmy. Stopniowo rozwinęła swoją profesjonalną działalność na nowych polach działania, zwłaszcza w kierunku współpracy zespółką ČEZ, a. s. Były to dwa obszary. Pierwszy składał się z prowadzenia działalności eksperckiej i doradczej w dziedzinie technologii górnictwa odkrywkowego w zagraniczny, drugi obszar skupienia działalność w zakresie inżynierii i zaopatrzenia w odbudowie i budowie nowych źródeł energetyki w Republice Czeskiej, zwłaszcza w obsłudze węgla i produktów ubocznych.

W roku 2016 firma Noen a.s. we współpracy z firmą ENFIT Sp. z o.o. poszerzyła obszar działalności o rynek polski.

W swojej szerokiej ofercie dostępne jest pełne portfolio usług projektowych jak i gotowych maszyn wydobywczych i transportowych dla branży górnictwa oraz energetyki.

Ofertę prezentujemy w tematycznym podziale: